Våra lokaler

Våra gemensamma lokaler, alltså kvarterslokalerna, gästrum och diverse hobbyrum, får bokas av alla hyresgäster på Täljstenen som har förstahandskontrakt eller giltigt andrahandskontrakt.  Någon hyra tas inte ut, men en depositionsavgift skall erläggas, och man bör ha en egen hemförsäkring.

Våra kvarterslokaler även kan bokas av hyresgäster som bor i andra bostadsområden men som är inom UHAB:s bestånd.

Webbplats för den lokala Hyresgästföreningen