Bokning

Obs! Lokalerna är stängda på grund av risken för smittspridningen av Covid-19. Vid frågor, ring 018 – 500539 eller 070 – 3027896.

Lokaler som hyresgästerna på Täljstenen (samt  hyresgäster inom UHAB:s bestånd) kan disponera genom den lokala hyresgästföreningen:

Senast uppdaterad: 2019-12-05

Stora kvarterslokalen – Täljstensvägen 1B.  Plats för 60 personer, 40 vid dukat bord. 132 kvadratmeter. Ämnat för större sammankomster och möten, inte bara fester. 14 dagars framförhållning för bokning! Tel: 018 50 05 39 eller 070 302 7896. Tid 16.00 -22.00 vardagar.

Lilla kvarterslokalen – Täljstensvägen 1B. Plats för 40 personer, 20 vid dukat bord. Ämnat för mindre sammankomster, mottagningar, arbetsgrupper och lugnare barnkalas. 56 kvadratmeter. 14 dagars framförhållning för bokning! Tel: 018 50 05 39 eller 070 302 7896. Tid 16.00 -22.00 endast vardagar!

Övernattningsrummet/Gästrummet – Täljstensvägen 1B.  31 kvadratmeter. Ring Louise på 08 581 755 06 endast vardagar. En veckas framförhållning!

Gymmet – Täljstensvägen 10B. Lokalansvariga:
Brittis Svensson, telefon 070-459 13 90
Lennart Johansson, telefon 076-213 48 67
David Ahlström, telefon 073-513 34 88
Regler och tider meddelas av uthyrarna.

Snickarboa – Täljstensvägen 3C
Carl Åkerberg 073 066 40 74                                                                   Jaime Hoyos, telefon 073-578 89 99

Återanvändningsrummet – Täljstensvägen 7B, se
annons i trapphus.

Pingisrum – Täljstensvägen 14E
David Ahlström telefon 073-5133488 Stängt för byte/renovering.

Webbplats för den lokala Hyresgästföreningen